Provoz školy od 4 .1. 2021

Podle dokumentu MŠMT z 23. 12. 2020 bude od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Nadále platí zákaz zpěvu a sportovních činností. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se  budou vzdělávat distančně. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Obědy je třeba nahlásit e-mailem vedoucí školní jídelny: jidelna@zsmsstararise.cz  Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníku fungovat v běžném provozu. Prezenční výuka náboženství odpadá.

Provoz MŠ bude zachován jako doposud.