Výuka v MŠ od 12. 4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 se do mateřské školy vracejí předškoláci, jejichž vzdělávání je podle zákona povinné. Návrat je podmíněn pravidelným testováním dětí neinvazivními antigenními testy Singclean . Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Vzhledem k věku dětí považujeme za vhodné, aby tento test udělali dětem v budově školy na místě pro to určeném (v šatně) sami rodiče. Testovací sadu obdrží při příchodu do školy a podle video návodu test provedou. Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost ve škole.