Polytechnický kroužek

Ve čtvrtek 3. 6. v 15,15 h bude obnovena činnost polytechnického kroužku.