Recitační soutěž Pětilístek

Ve čtvrtek 10. 6. proběhl III. ročník recitační soutěže málotřídních škol Pětilístek (ZŠ Krahulčí, ZŠ Mrákotín, ZŠ Pavlov, ZŠ Stará Říše, ZŠ Urbanov). Vzhledem s současné pandemii, soutěž proběhla on – line. Školy natočily  soutěžní videa a poslaly odborné porotě, která ve složení (A. Fajtová, J. Kaleta a L. Zamazalová) vybrala v kategorii jednotlivých tříd ta nejlepší. Naše škola se může pyšnit mnoha úspěchy. V kategorii 1. tříd obsadil 1. místo B. Pražák. V kategorii 2. tříd 3. místo obsadila A. Holá. V kategorii 3. tříd získala 3. místo B. tichá a 1. místo F. Tichý. I naši nejstarší, žáci 5. ročníku, školu skvěle reprezentovali: 3. místo vybojoval K. veselý a 1. místo O. Tichý.
Výhercům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! Jsme na vás hrdí.

Velký dík také patří MAS Telčsko, která soutěž realizuje a dětem zajišťuje krásné ceny.