Výprava za královským nástrojem

10. 6. přijal pozvání do naší školy profesionální varhaník pan Martin Kubát. Děti byly seznámeny s významem varhan a přínosem varhaníků pro hudební rozmach českého národa v minulosti. Naučily se poznávat jednotlivé části královského nástroje a rozlišení pojmů varhaník a varhanář. Program byl prokládán varhanními skladbami, na závěr zazněla improvizace. Nechyběla ani krátká prohlídka kůru. Tato aktivita podpořila povědomí dětí o hudebních nástrojích, významu české hudby a rozvinula jejich estetické vnímání a vnímání krásy.