Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok slavnostně zahájíme 1. září v 8 h ve škole.  Děti přijdou do školy v roušce, po přezutí půjdou do své třídy, kde společně s paní učitelkou přivítají nový školní rok.  Kolem 9 h budou děti ze školy odcházet.

Preventivní testování proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9., a 9. 9. 2021. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří mají ukončené očkování nebo mají potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.