Projektové vyučování na hradě

V pátek 24. 9. jsme společně s dětmi z naší mateřské školy vyrazili na projektové vyučování. Naším cílem byl nedaleký hrad Roštejn. Děti se během programu proměnily v lesní pomocníky(adjunkty) a vyzkoušely si lov pomocí svých smyslů. Jejich úkolem bylo najít a sepsat pobytové stopy v předhradí. Přírodniny a předměty nalezené v lese představovaly typy pobytových stop. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem, prozkoumaly srst druhů zvěře žijící v norách: jezevce a lišky, získaly základní informace o loveckých vábničkách a jejich dva typy si vyzkoušely. Za splněné úkoly všichni získali Přijímací list mezi malé myslivce z Roštejna. Pak jsme se přesunuli do hradu na interaktivní expozici Příroda, lovectví a myslivost, která upevnila jejich poznatky získané během první části programu v podhradí. Na závěr si ti odvážnější troufli vystoupat na věž a zážitky dovršili výhledem na okolní krajinu.