Finále Pětilístek

Finále 4. ročníku recitační soutěže Pětilístek je už minulostí. V kulturním domě v Krahulčí se dnes sešli recitátoři z pěti malotřídních škol (Krahulčí, Mrákotína, Pavlova, Staré Říše a Urbanova) a jejich výkony byly ohromující. Odborná porota ve složení (J. Kaleta, L. Zamazalová, A. Fajtová) to vůbec neměla jednoduché. Přesto jsme v těžké konkurenci obstáli, nervozitu ustáli a vše dobře dopadlo. Ze soutěže jsme si odvezli nejen obohacující kulturní zážitky, ale i krásná umístění.  Získali jsme dvě 1. místa, jedno 2. místo a dvě 3. místa. Všem dětem děkuji za jejich výkony a rodičům za spolupráci při přípravě dětí na soutěž.

Velký dík také patří Místní akční skupině Telčsko, která soutěž organizovala a děti odměnila krásnými knihami a dalšími cenami.