Polytechnický kroužek

Z důvodu nemoci vedoucího polytechnického kroužku do konce školního roku polytechnický kroužek odpadá.  Zájemci o polytechnické vzdělávání se mohou těšit zase v příštím školním roce.