Informace obědy

Žáci, kteří chodí do školní jídelny, mají 30. 6. oběd automaticky odhlášen.