Beseda se spisovatelkou Ester Starou

Naši školu navštívila paní spisovatelka Ester Stará. Beseda proběhla v interaktivním podání. Děti získaly inspiraci, jakou knihu si pořídit do své knihovničky. Těm, kteří už nějakou její knihu vlastní, ji paní spisovatelka podepsala. Děkujeme paní Tiché a Vychytilové z MAS Telčsko za organizaci celé akce a paní spisovatelce za poutavou prezentaci svých knih.