Mezigenerační vánoční setkání

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 pojedeme s dětmi do domova s pečovatelskou službou v Nové Říši, kde děti vystoupí s vánočním pásmem. Pojedeme linkovým autobusem. Sraz dětí nejpozději v 6:55 u autobusové čekárny. Tento den budou mít děti pouze oběd v MŠ. S sebou si vezmou děti batůžek s pitím, svačinou a kapesníky. Předpokládaný návrat v 11 hod. Děkujeme za účast.