Mezigenerační setkání – fotografie

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 jsme se s dětmi vydaly na adventní výlet do Nové Říše. Prohlédly jsme si adventní výzdobu, navštívily místní knihovnu a poté jsme se vypravily do domova s pečovatelskou službou. Klientům domova děti předaly drobný dárek a vánoční přání. Zároveň děti vystoupily s vánočním pásmem básniček a písniček.