Pohádkový Roštejn

V pondělí 10.6. jsme byli společně s MŠ na školním výletě na hradě Roštejně. Program se odehrával na velké a malé scéně, začal pásmem písniček, při kterém jsme se báječně rozhýbali, dále jsme se báli i smáli při prohlídce hradu s bývalými hradními pány.  Následovala pohádka O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Zároveň probíhaly ukázky výcviku psů. Vyvrcholením programu byla kouzelnická show, do které se děti s nadšením zapojovaly.  Před hradem si  nakoupily suvenýry a plni dojmů utíkaly před deštěm do autobusu.