Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024

Než se žáci vydali vstříc prázdninovým zážitkům s vysvědčením v ruce, přivítala je paní ředitelka a pan starosta a popřáli krásné prázdniny. Všem zúčastněným sběru starého papíru se dostalo velkého poděkování a drobné pozornosti. Ti  nejvýkonnější obdrželi krásné odměny. Potlesk sklidil volejbalový tým, který dovezl pohár z turnaje. Rozloučili jsme se s páťáky. Ve třídách se pak vyhodnotily celoškolní akce a nakonec přišlo na řadu  očekávané vysvědčení.