Zaměstnanci

  • Ředitelka – Mgr. Ilona Kazdová (3. ročník)
  • Učitelka – Mgr. Šárka Jahodová (1. a 2. ročník)
  • Učitelka – Mgr. Olga Marková (4. a 5. ročník)
  • Vychovatelka – Drahomíra Vodičková (školní družina)
  • Ekonomka školy – Šárka Hradilová DiS.
  • Školnice: Marie Kozáková