Dokumenty ZŠ

Rozpočet 2024

Výhled rozpočtu 2024 – 2026

Organizace školního roku 2023-24

Žádost o přijetí

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Školní řád 2023-2024

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Omluvenka ŠD

Omluvenka ze školy

Provozní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky

Výroční zpráva 2022-2023