Dokumenty ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Organizace školního roku 2022-23

Školní řád 2022-2023 a Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Omluvenka ŠD

Omluvenka ze školy

Provozní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022 a střednědobého výhledu 2023-25

Výroční zpráva 2021 -2022