Dokumenty ZŠ

 

Školní řád ZŠ

Pravidla pro hodnoceni výsledků vzdělávání žáků

Žádost o uvolněni žáka z vyučováni

Omluvenka ŠD

Omluvenka ze školy

Vnitřni řád školni družiny

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2021 a střednědobého výhledu 22-24

Organizace školního roku 2021-22

Výročni zpráva 2020-2021

Organizační řád 2021-22

Provozní řád ZŠ