ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dotace od Kraje Vysočina – projekt dovybavení školní kuchyně

vedoucí šk.jídelny ( Šárka Hradilová DiS.)

tel. 567 377 638 

Dokumenty

Jídelní lístek 20.-24.6.2022

Jídelní lístek 27.6.-1.7.2022

Provozní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ

Seznam alergenu