ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dotace od Kraje Vysočina – projekt dovybavení školní kuchyně

vedoucí šk.jídelny ( Šárka Hradilová DiS.)

tel. 567 377 638 

Dokumenty

Jídelní lístek 24.-28.1.2022

Provozní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ

Seznam alergenu