ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dotace od Kraje Vysočina – projekt dovybavení školní kuchyně

vedoucí šk.jídelny ( Šárka Hradilová DiS.)

tel. 567 377 638 

email: jidelna@zsmsstararise.cz

Dokumenty

Jídelní lístek 5.-9.12.2022

Ceny stravného

Vnitřní řád ŠJ

Provozní řád ŠJ

Seznam alergenu

 

Svatomartinské hodování