ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dotace od Kraje Vysočina – projekt dovybavení školní kuchyně

vedoucí šk.jídelny ( Šárka Hradilová DiS.)

tel. 567 377 638 

Dokumenty

21.-25.6.2021

cena-stravné 2020-2021

Provozní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ

Seznam alergenu