ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dotace od Kraje Vysočina – projekt dovybavení školní kuchyně

vedoucí šk.jídelny ( Šárka Hradilová DiS.)

tel. 567 377 638 

email: jidelna@zsmsstararise.cz

Dokumenty:

Jídelní lístek 20.-24.5.2024

Ceny stravného od 1.9.2023

Vnitřní řád ŠJ

Provozní řád ŠJ

Seznam alergenu

 

Svatomartinské hodování