ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny je od 11, 10 h do 15, 10 h.