ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je součástí budovy ZŠ. Má jedno oddělení s kapacitou 25 dětí. Prostory školní družiny jsou vybaveny moderním nábytkem, množstvím nejen zábavných, ale i vzdělávacích her a stavebnic rozvíjejících polytechnickou výchovu. Děti přihlášené do družiny se věnují sportovním, výtvarným a zábavným činnostem. K těmto činnostem využívají školní hřiště, tělocvičnu, počítačovou učebnu a ostatní třídy vybavené interaktivními tabulemi.

Organizace školní družiny:

Odpolední družina: 11:10 – 15:10 h

11:10 – 12:05  příprava na oběd, osobní hygiena

12:15 – 12:45  oběd ve školní jídelně v budově MŠ

13:00 – 14:30  řízená činnost

14:30 -15:00   individuální činnost žáků

15:00-15:10    odchody žáků