MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠVP MŠ „Učíme se pro život“

Naše vesnická jednotřídní mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy ve Staré Říši. Budovu obklopuje velká zahrada. V blízkosti je les, rybník, pole a louky, které využíváme při výuce. Kapacita MŠ je 24 dětí ve věku od 3 do 7 let. Provoz je celodenní a co nejvíce přizpůsoben potřebám rodičů, v současné době je od 6.30 h do 15.30 h. V mateřské škole pracují 2 učitelky, Lada Pryclová a Bc. Iva Strnadová, DiS. O úklid se stará školnice paní Miluše Krejčová a dobroty nám od ledna 2024 vaří pan kuchař Karel Pavlíček, dále zde pracuje vedoucí školní jídelny, která je zároveň účetní paní Šárka Hradilová, DiS. Režim dne je uvolněný, řízené činnosti pohybové i spontánní jsou uplatňovány ve vyváženém poměru. Povinností pedagogů je plně se věnovat dětem. Máme velmi dobrou spolupráci se školou i zřizovatelem. U rodičů, kteří jsou pro nás nejdůležitějšími partnery se snažíme vzbudit důvěru, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.