MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠVP MŠ „Učíme se pro život“

Naše vesnická jednotřídní mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy ve Staré Říši. Budovu obklopuje velká zahrada. V blízkosti je les, rybník, pole a louky, které využíváme při výuce. Kapacita MŠ je 24 dětí ve věku od 3 do 7 let. Provoz je celodenní a co nejvíce přizpůsoben potřebám rodičů, v současné době je od 6.30h. do 15.30h. V mateřské škole pracují 2 učitelky, Lada Pryclová a Bc. Iva Strnadová. O úklid se stará školnice paní Iva Rambousková a dobroty nám od školního roku 2016/17 vaří paní kuchařka Hana Svobodová, dále zde pracuje vedoucí školní jídelny, která je zároveň účetní paní Šárka Hradilová. Režim dne je uvolněný, řízené činnosti pohybové i spontánní jsou uplatňovány ve vyváženém poměru. Povinností pedagogů je plně se věnovat dětem. Máme velmi dobrou spolupráci se školou i zřizovatelem. U rodičů, kteří jsou pro nás nejdůležitějšími partnery se snažíme vzbudit důvěru, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.