Dokumenty MŠ

Žádost o přijetí dítě

Zápisní list MŠ 2021

Vyjádření lékaře

Potřeby dítěte do MŠ

Zmocnění k vyzvedávaní dítěte z MŠ jinou osobou

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky

Úplata za předškolní vzdělávání