Dokumenty MŠ

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023

Vyjádření lékaře

Potřeby dítěte do MŠ

Zmocnění k vyzvedávaní dítěte z MŠ jinou osobou

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky

Úplata za předškolní vzdělávání