Informace k 30. 11.

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 19. 11. bude 30. 11. 2020  obnovena prezenční výuka žáků celého 1. stupně ZŠ. Tudíž se do naší školy vrátí i žáci 3. – 5. ročníku. Všichni přijdou do školy v roušce a budou mít s sebou alespoň dvě roušky na výměnu. Po příchodu do školy si děti vydezinfikují ruce, převlečou se v šatně  a půjdou do své třídy. Roušku musí mít po celou dobu pobytu ve škole. Školní stravování je zajištěno. Budeme chodit na obědy po třídách. Obědy je třeba nahlásit na tel. čísle: 567 377 638 nebo emailu: jidelna@zsmsstararise.cz. Provoz školní družiny se budeme snažit také zachovat, pouze nebudou sportovní hry, neboť sportovní činnosti jsou zakázány. Čtenářský klub ani Polytechnický kroužek nebude, protože není možné zachovat homogenitu tříd.  Věříme, že vše zvládneme a adventní čas strávíme ve škole.