Sportovní den mládeže s TAJV v naší škole

Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré Říši – tisková zpráva 2023