Ovládání virtuálního robota

Dnes si vyzkoušíme ovládání virtuální robota. Otevřete si plán bludiště a zkuste se dostat na konkrétní body:

https://vr.vex.com/