Prevence dětských úrazů

Dnešní předprázdninová škola byla věnována projektu „Prevence dětských úrazů“. Žáci pracovali v 5 skupinách, nejdříve vymýšleli jaká nebezpečí na ně číhají doma, ve škole, na ulici, v přírodě  a při sportu. Na pracovních listech označovali správné a nesprávné chování v […]